VirtueMart Login

Google Maps dodaje nove opcije

Google Maps dodaje nove opcije
Google je update-ovao svoj online Maps servis dodajući opcije za pregled ranijih Street View slika. korisnici Google Maps mogu na brojnim lokacijama da koriste prethodno prikupljene Street Veiw fotografije sa ciljem istraživanja oblasti i biće u mogućnosti da porede nedavne fotografije ove lokacije sa onima sa istog mesta koje su snimljene u prošlosti, odnosno od 2007. Lokacije sa višestrukim kolekcijama će prikazivati malu ikonu časovnika u gornjoj levoj sekciji Street View. Klikom na ikonu se pojavljuje klizač koji omogućava posmatraču da promeni kolekciju fotografija koje pregleda na ranije iteracije. U većini slučajeva će biti prikazane postepene promene.